Samarbeid gir økt effekt

«Sammen er vi sterkere» er et kjent munnhell. Generelt er trenden at samarbeid er det nye store. Problemstillingene innenfor bærekraft og samfunnsansvar er så kompliserte, at samarbeid er eneste muligheten for å få til løsninger som har reell effekt.

Bærekraftsmålene som ble vedtatt i FN i fjor høst, samler og mobiliserer. I juni deltok flere norske ledere på møte hvor de lovet innsats for bærkraftsmålene.  Eat-konferansen samler og begeistrer til innsats for bedre helse. I disse dager har flere bransjer gått

Tar kostnadene – griper mulighetene
Ekspertutvalget for Grønn Konkurransekraft Connie Hedegaard og Idar Kreutzer

sammen om å levere veikart til Ekspertutvalget for Grønn Konkurransekraft. Totalt er 11 veikart levert eller underveis. Her utforer bransjene både seg selv, regjeringen og andre viktige interessenter for å bidra til en bærekraftig fremtid med høy konkurransekraft. Et tydelig budkap i flere av veikartene ser også ut til å være at hver enkelt aktør er for liten til å få til endringer alene. Flere parter må bistå, og veikartene viser hvordan vi kan få til nødvendige endringer sammen.

Dette er i tråd med internasjonale trender. Selv store multinasjonale selskaper opplever at de blir for små til å få til endringer alene – det være seg endringer i verdikjeden, når det gjelder miljøtiltak,  strukturell innovasjon, samfunnsinnovasjon osv. Dermed gror det frem i økende fart nye allianser og initativer, hvor næringslivet sitter i førersetet for å få til endringer for samfunnets beste. Ut av dette kommer nye produkter, nye løsninger, bedre praksis og bedre politikk
David Greyson, director of the Doughty Centre for Corporate Responsibility at Cranfield University School of Management og  Jane Nelson viser i boken «Corporate responsibility coalitions: The past, present and future of alliances for sustainable capitalism» at allianser og samarbeid er helt avgjørende om man skal få til CSR og bærekraft i praksis og viser til en rekke cases i boken. Denne artikkelen i The Guardian gir en listen smakebit.
Slike initiativ kan ha stor effekt når de adresserer reelle problemer, og partene går inn i samarbeid med felles ønske om å endre strukturer eller løse problemer i samfunnet. Dette er «Shared Values i praksis»
 • 9 av 10 virksomheter som var med i denne studien, sier at samarbeid er veien til å løse bærekraftsproblemer (noen av eksemplene i rapporten gjelder også andre samfunnsproblemer enn miljø).
 • Stadig flere virksomheter leter etter samarbeid med leverandører, frivillige organisasjoner, industriallianser, myndigheter og til og med konkurrenter for å løse problemer.
 • Motivasjonen bak samarbeid er å bedre omdømme, bedre produkt- og tjenesteinnovasjon, bidra til endringer i markedet og å redusere risiko.
 • Målene for slike samarbeid er varierte, men kan inkludere:
  • Dele standarder og fremme lik praksis
  • Dele informasjon for å fremme innsikt og kommunisere eksternt
  • Skape en felles maktbase for å påvirke f.eks politikk og leverandører
  • Dele investeringskostnader for å spare penger eller redusere risiko.
For å lykkes med allianser og koalisjoner er det fire forhold som er helt avgjørende:
 1. Man må jobbe for samfunnets interesser og reelle problemer, (at dette kan fremme egne interesser også, er bra, det gir større engasjement og langsiktighet).
 2. Man må forstå andre sektorer (myndigheter, frivillige organisasjoner etc) og velge partnere med omhu
 3. Man må skjønne hvordan partnerskap fungerer og ha relasjonelle evner. Vinn-vinn er vesentlig.
 4. Mot, vilje og mental innstilling om samarbeid.

Det handler om å bruke muligheter som samarbeid gir for å få innflytelse for en positiv fremtid.

Vi bistår gjerne med strategier og prosesser og aktivering. Les mer her.

Vi ønsker alle våre lesere av bloggen en god sommer med god tid til drømmer og store tanker!

Unsplash-trær & himmel-Angela Benito