FNs bærekraftsmål – og hvorfor de er relevante for norske ledere

Det er ett år siden FNs bærekraftsmål ble vedtatt. 17 konkrete mål og 169 delmål. Frem til 2030 skal vi utrydde sult, takle klimaendringer, sikre likestilling, skolegang for alle, trygge og bærekraftige byer, helse, ansvarlig forbruk, rent hav osv – og siden målene er så ambisiøse, er et av målene at de skal realiseres gjennom samarbeid (mål 17: Partnerskap).

Skjermbilde 2016-09-27 kl. 08.45.17.png
FNs 17 bærekraftsmål

Bærekraftsmålene er på mange måter skreddersydd for virksomheter som ønsker å integrere ansvarlighet og bærekraft i sin forretningsstrategi. Uansett om man driver med finans, kunnskap, mat, transport, medisiner, eiendom eller handel, egner målene seg svært godt for å identifisere områder hvor man kan engasjere seg og utvide sine tjenester eller sitt tilbud.

Lise Kingo, som er leder i FNs Global Compact har uttalt: ”Det er flott for næringslivet å vite hva prioriteringene er. Med de nye målene, har vi en ny plattform for innovasjon og vekst.”

Bærekraftsmålene angir viktige problemområder for verden og målet er å løse dem innen 2030.  Problemer som skal løses innebærer som regel forretningsmuligheter (Creating Shared Values). Virksomheter som evner å utvikle strategier og forretningsmodeller som er knyttet opp til den verden vi alle er en del av, viser med all tydelighet at de er i stand til å heve seg over kortsiktighet og se seg selv som en samfunnsaktør. Dette skaper intern stolthet og inngir tillit hos eksterne partnere og kunder.

Mange virksomheter har allerede sett og koblet seg på. De har identifisert hvilke mål som er mest relevante for deres virksomhet, hvordan de kan bidra og ikke minst hvilke forretningsmuligheter som finnes. Felles for disse virksomhetene er en erkjennelse av at bærekraft må integreres i forretningsstrategien. I juni signerte flere norske virksomheter på at de skulle bidra til FNs bærekraftsmål. Orkla var ett av selskapene. DnB annonserte sin støtte forrige uke.

Men også for mindre virksomheter er målene relevante og effektive. Hvis man vil bidra til å gjøre en forskjell, er det klokt å fokusere innsatsen. Bærekraftsmålene kan være en smart inngang for egen prioritering.

Bærekraftsarbeid for virksomheter handler om å bidra til en bærekraftig utvikling. Det er et viktig prosjekt i seg selv, men også viktig for den enkelte virksomhet. Det er stadig tydeligere at det er en nær sammenheng mellom virksomheters og verdens utvikling. Det er lite penger å tjene på fattigdom. Det er krevende å tjene penger på kaffe om kaffeavlingene etter hvert forsvinner. Det er vanskelig å bygge virksomhet uten medarbeidere som har skolegang. Og det blir umulig å få overskudd av olje og kull i en verden som sier nei til fossilt brensel.

”Nobody can be successful – or even dare to call themselves successul – in a world that fails”.