Handelens veikart for grønn handel

Vibeke Hammer Madsen, Adm Dir i Virke og Hans Christian Gabrielsen, Nestleder i LO har nå overlevert et felles veikart for en grønn handel til Idar Kreutzer i Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Bakgrunnen for Veikartet er at det regjeringsoppnevnte Ekspertutvalget har invitert ulike bransjer til å komme med innspill til sitt arbeid med en ny strategi. Strategien skal sikre næringslivets evne til å konkurrere og se muligheter i en fremtid med strengere virkemiddelbruk.

img_6451

 

«Jeg er veldig stolt», uttrykte Vibeke Hammer Madsen under overleveringen.

Varehandelen er en viktig sektor for norsk økonomi og representerer 9% av den samlede verdiskapningen i fastlands-Norge, og består av 71.700 virksomheter og sysselsetter 370.000. Handelen kan innta en katalysatorrolle for en grønnere produksjon og et grønnere forbruk. Dette er en rolle få andre har mulighet til å ta. Virke og LO har derfor sammen med H&M, Coop, IKEA, NorgesGruppen, ST1 tatt initiativ til å komme med et veikart for handelen frem mot et lavutslippssamfunn i 2050. FutureNow Consulting AS har vært prosjektledere og rådgivere for dette spennende og krevende prosjektet.

Skjermbilde 2016-09-29 kl. 10.41.11.png

Les hele veikartet her

Visjon for 2050

Veikartet tegner en visjon for 2050 der handelen har tatt en aktiv rolle i å bli fossilfri og klimanøytral, i å sikre at vi kjøper og forbruker produkter som tilfredsstiller miljø- og etiske krav og i å sikre at materialer holdes lengst mulig i kretsløpet uten miljøgifter og unødig avfall.

Muligheter i det grønne skiftet

Veikartet skisserer forretningsmuligheter som ligger i å tilby nye tjenester og konsepter og attraktive og konkurransedyktige grønne produkter. Vi vil få nye løsninger og forretningsmodeller som sikrer økonomisk vekst som ikke går på bekostning av miljø og klima. Det trengs større satsing i hele verdikjeden. Ressursene må holdes i omløp så lenge som mulig. Handelsbedrifter vil kunne finne nye inntektsområder ved å innovere og lansere nye konsepter rundt leasing og leie, reparasjon og gjenbruk. Tjenester og opplevelsesøkonomi vil bli viktige inntektsområder.

Myndighetene må bidra

Det må lønne seg å være klimavennlig og tilby bærekraftige produkter. Veikartet vektlegger derfor tiltak og virkemidler myndighetene for å sikre langsiktige satsninger og investeringer og skape forutsigbarhet, vilje og mot til grønne valg.

Alle kan bidra

Mye kan gjøres av både små og store aktører på kort og lang sikt. Derfor inneholder også veikartet forslag til strakstiltak rettet mot både myndigheter og virksomheter som vil hjelpe virksomhetene med å komme i gang.

Skjermbilde 2016-09-28 kl. 13.21.12.png
Viktige milepæler frem mot et lavutsslippsamfunn

Alle berøres – er dere forberedt?

Økte krav og endrede rammebetingelser, representerer muligheter for dem som er forberedt og trusler for dem som er tilfredse med dagens løsninger.

Mange virksomheter sliter med kortsiktig tenkning. Med store endringer, er det vanskelig å planlegge basert på framskriving av historien. FutureNow Consulting jobber derfor etter en metode som heter ”Backcasting” hvor vi involverer ledelse, medarbeidere og eventuelt andre interessenter i å tegne et ønsket fremtidsbilde (scenario) for deretter å analysere hva som må skje for å komme dit.

Et veikart inneholder en oversikt over de beslutninger og tiltak man sammen finner ut at man selv bør ta på kort, mellomlang og lang sikt for å bevege oss mot målet. Det gir mulighet for å identifisere behov for allianser og mulige krav man bør stille til myndigheter og andre aktører som er viktige for virksomheten

I denne sammenhengen kaller vi det et veikart, i andre sammenhenger har vi god erfaring med samme metode for å meisle ut en mer konkret bærekraftig forretningsstrategi.

Har dere tenkt å eksistere også 15 år frem i tid? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat så kan vi snakke mer om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med å forberede dere på en spennende fremtid.