Nye forretningsmuligheter i den sirkulære økonomien – Sverige viser vei

I Sverige har myndighetene nå vedtatt å halvere momsen på reparasjoner. Et spenstig tiltak som både er fremtidsrettet og moderne. Mer reparasjoner bidrar til å bekjempe bruk og kast. Det vil i sin tur redusere miljøbelastningen på alle varer vi forbruker.

skjermbilde-2016-12-21-kl-13-42-52

Men reparasjoner har flere fordeler, som at reparasjoner skaper arbeidsplasser lokalt og krever mindre ressurser enn å produsere nye varer. Reparasjoner vil også vri forbruket over mot varer som har lenger levetid og bedre kvalitet.

Lenger levetid og reparasjon er derfor et viktig tiltak for å redusere ressursbruk og miljøbelastning. 60-80% av miljøbelastningene skyldes husholdningenes forbruk, og vi er dessuten i ferd med å gå tom for mange viktige råvarer.

WWF beregner at vi i dag bruker 1,6 ganger det jorda naturlig produserer hvert år. I 2030 vil vi dersom vi fortsetter som nå, ha behov for 2 jordkloder og i 2050 3,5 jordkloder. Norske forbrukere har et ekstra stort fotavtrykk. Dersom alle skulle levd som oss, ville verden allerede nå trengt 2,8 jordkloder for å skaffe nok ressurser.

Reparasjoner og resirkulering slik vi kjenner det i dag, er bare starten. I fremtiden vil vi få nye konsepter og forretningsmodeller som sikrer økonomisk vekst som ikke går på bekostning av miljø og klima. Vi må bruke heller enn å forbruke. Ressursene må holdes i omløp så lenge som mulig.

Sirkulær økonomi er begrepet for denne nye måten å tenke på. EU har definert det som “Det å ta vare på verdien av produkter, materialer og ressurser så lenge som mulig i økonomien, samtidig som generering av avfall minimeres[iii] Vi må gå fra en lineær modell til en sirkulær. Det vil blant annet innebære å stille nye krav til produsentene hvor prinsippene fra sirkulær økonomi er styrende i alle fasene av produktets livsløp; fra uttak av råvaren versus bruk av resirkulerte materialer, design, produksjonsmetoder, komponenter, distribusjon, bruk/deling, krav til reparasjon og levetid, gjenbruk, resirkulering og tilslutt som avfallshåndtering.

 

skjermbilde-2016-09-26-kl-15-07-44
Sirkulær modell fra Veikart for grønn handel

Agenda, Virke, YS og BI arrangerte nylig et seminar om Sirkulær økonomi hvor mange spennende cases fra inn og utland ble presentert. Det var gledelig stor interesse og mange påmeldte.

Sirkulær økonomi handler om mye mer enn resirkulering og avfallshåndtering. I Norge har vi lenge hatt offentlige støtteordninger for resirkulering. Flere offentlige reguleringer, støtteordninger og investeringer, slik Sverige nå trapper opp, blir viktige for å stimulere til at sirkulær økonomi blir mer enn resirkulering i Norge.

I sirkulær økonomi ligger muligheter for lønnsomhet, arbeidsplasser og økt produktivitet i næringslivet. Dette representerer en rekke ulike forretningsmuligheter for dem som går inn i problemstillingen på riktig måte. For å lykkes, kreves innsikt og innovasjon og ofte nye måter å samhandle på, både langs verdikjeden, men også mellom bedrifter som ellers er konkurrenter.

Alle virksomheter i Norge bør sette seg inn i hvilke muligheter og krav som ligger i sirkulær økonomi for egen del, sette det på agenaen og lage seg en plan for å inkorporere sirkulære prinsipper i sin virksomhet.