Step up – turn up the volume!

Å finne sitt samfunnsoppdrag og demonstrere bærekraftige handlinger er etter vår mening en av vår tids største mulighet for merkevarebygging og storytelling.

Moderne forbrukere forventer i økende grad at virksomheter skal være aktive deltakere i samfunnet. De vil være med å skape og vi liker virksomheter som gjenspeiler våre verdier, som har prinsipper og som tydelig viser at de er positive bidragsytere.

I «Brands with a Conscience» skriver Ind og Iglesias at alle de som lykkes med å bygge en respektert og bærekraftig virksomhet, styres av prinsipper:

  • Rettferdighet  Alle deltakere i produksjon og bruk skal tilgodesees. Alle interessenters behov skal balanseres.
  • Ansvarlighet  Det betyr at langsiktighet går foran kortsiktige hensyn, at man tar ansvar for langsiktig påvirkning av sin virksomhet.
  • Åpenhet  Virksomheten er transparent  og tar ansvar for sine handlinger.

Prinsippene må eies og komme fra ledelsen. De må styre kommunikasjon og merkevarebygging, forretnings- og innovasjons-strategier. Og ledelsen må mene det fullt og helt.

Richard Branson på sin side, oppfordrer i sin bok «Like a Virgin» alle virksomheter til å bli ”A force for good”. Han mener at den eneste måten et selskap kan ha suksess over tid, er ved å være en positiv bidragsyter til samfunnet. Han oppfordrer samtidig selskaper til å «Turn up the volume», dvs, mene noe, fortelle hva man forsøker å oppnå. Det vil bidra til å endre oppfatningen ikke bare av egen virksomhet, men av næringslivet totalt sett.

Vil dere bli som de beste og bli virksomheten alle ser opp til?

I vår nye e-bok gir vi deg rådene om hvordan din virksomhet kan «step up»: finne sin «kongstanke», rydde opp i det som må ryddes i, lage en plan og få kunder og medarbeidere med på reisen. Du kan laste ned e-boken vår gratis her.