Intrepenører skaper bærekraft og innovasjon

”Det grønne skiftet” og ”entrepenørskap” er to begreper som har dominert det offentlige ordskiftet det siste året. Begge gir grunn til optimisme for verden og for den nye økonomien i Norge – vi skal levere bærekraftige produkter og løsninger, og vi trenger å bygge en kultur for entrepenørskap og knoppskyting for å få det til.  Lysten til å starte for seg selv, og utvikle løsninger verden trenger er økende, spesielt blant unge. Men dette gir selvsagt spennende muligheter også for etablerte virksomheter.

Med økt fokus på bærekraft og med medarbeidere som har et ønske om å være med å bidra til en ”bedre verden”, vokser det frem muligheter for å endre verden innenfra også.

Bærekraftsmålene er på mange måter skreddersydd for virksomheter som ønsker å integrere ansvarlighet og bærekraft i sin forretningsstrategi. Uansett om man driver med finans, kunnskap, mat, transport, medisiner, eiendom eller handel, egner målene seg svært godt for å identifisere områder hvor man kan engasjere seg og utvide sine tjenester eller sitt tilbud. Lise Kingo, som er leder i FNs Global Compact understreker nettopp dette: ”Det er flott for næringslivet å vite hva prioriteringene er. Med de nye målene, har vi en ny plattform for innovasjon og vekst.”

skjermbilde-2016-09-27-kl-08-45-17

Bærekraftsmålene angir 17 viktige områder for verden, og målet er å løse dem innen 2030.  Problemer som skal løses, innebærer som regel behov, som igjen representerer forretningsmuligheter . Bærekraftsmålene fungerer derfor svært godt som rammeverk for innovasjon og forretningsutvikling.

I en etablert struktur hvor resultatmål og tøffe markeder skaper kortsiktig fokus, blir det en utfordring for mange å skape en intern innovasjonskultur med tilstrekkelig kraft og fart. Å definere sine medarbeidere som ”sosiale intrapenører” kan være løsningen. Dersom det skapes en kultur og gis plass og rom til å skape nye løsninger uten strikse rammer, kan nye løsninger og produkter oppstå. Resultatet kan bli svært spennende i følge forskere ved ISEAD .

Vår erfaring er at når det gis rom for åpenhet og kreativitet rundt problemstillinger, er ofte egne medarbeidere svært kompetente og kreative til å finne løsninger. Tradisjonelle FoU-avdelinger er viktig, men vi mener virksomheter i større grad bør snakke om og dyrke intrapenører og at dette temaet også i samfunnsdebatten bør sette lik linje med entrapenører.

Ved å mobilisere sosialt engasjerte medarbeidere, kan man finne nye løsninger som kan tilbys kundegrupper som tidligere har vært ekskludert, nye produkter og tjenester som basert på egen teknologi eller distribusjon kan løse nye og flere problemer, redusere virksomhetens og produktenes energi og ressursbruk osv. Assisterende professor Filipe Santo ved INSEAD, mener økt miljø og sosial effekt vil være resultatet av økt fokus på intrapenørskap. Santos sier at utgangspunktet for intrapenøren kanskje ikke alltid er verdiskapning direkte, men mer de sosiale og miljømessige utfordringene, dermed vil kanskje verdien av disse initiativene ofte ikke være åpenbare med en gang for andre. ” Ofte kreves eksepsjonelle kommunikasjonsferdigheter for å ”selge inn” ideer til produkter og løsninger som er ”utenfor boksen” og som ikke har den samme tradisjonelle inntjeningsstrukturen.

Å få støtte fra organisasjonen, er den vanskelige delen,” sier Santos ved INSEAD. ”De som lykkes, må bruke kreative og selektive beskrivelser av sitt initiativ, og fremskaffe mange ulike begrunnelser for ideens eksistens for å få støtte fra ulike interessenter”, og understreker dermed at intern kompleksitet og motstand ofte er det største hinderet.

”Men når virksomheter engasjerer seg mer med disse løsningen tvers gjennom verdikjeden, vil de faktisk finne muligheter for verdiskapning”. https://knowledge.insead.edu/responsibility/the-rise-of-the-social-intrapreneur-2961

Virksomheter som evner å utvikle strategier og forretningsmodeller som er knyttet opp til den verden vi alle er en del av, viser med all tydelighet at de er i stand til å heve seg over kortsiktighet og se seg selv som en samfunnsaktør. Dette inngir tillit hos eksterne partnere og kunder og skaper stolthet internt.

Intrapenørskap kan derfor i tillegg til å bli økonomisk lønnsomt og være bra for verden, også være bra for profil og omdømme – og ikke minst samtidig bidra til å tiltrekke seg og beholde sosialt engasjerte medarbeidere som ønsker å gjøre en forskjell.