Mange virksomheter gjør mye bra arbeid, men får liten eller ingen effekt av arbeidet. Det kan skyldes at man tiltakene er for spredt og lite strategiske, at man ikke har god nok innsikt i hva som faktisk engasjerer målgruppene eller rett og slett manglende verkstøy.

FutureNow Consulting hjelper dere å finne relevante kommunikasjonskanaler og –metoder tilpasset virksomhet, målgruppe og type utfordring.  Vi sikrer en overordnet strategi og rød tråd tvers igjennom slik at budskapet blir et engasjerende, konsistent og tydelig i alt fra intern kick-off, bruk av digitale platformer, reklamekampanjer og personlige møter.

Vi bistår med både planlegging og gjennomføring av aktiveringen internt og eksternt. Alt fra overordnet plan for å tydeliggjøre satsningen til planlegging og gjennomføring av bedriftsinterne samlinger, programmer, workshops eller kick-off. Vår oppgave kan gjerne være å påse at alle elementer og aktiviteter understøtter valgt strategi.

Våre partnere innen kommunikasjon, design og eventgjennomføring er viktige bidragsytere for optimale løsninger.