Anne-Kathrine Hjorthen Støren AKHS

E-postadresse: akh@stoeren.com

Mobiltelefon: 47 91684050

Nøkkelkvalifikasjoner

Lang, bred og sammensatt erfaring innenfor områdene markedsføring, branding, research og innovasjon,- fra både nasjonale og internasjonale merkevarebedrifter.

Ledererfaring fra norske og internasjonale selskaper, både som topp- og mellomleder

Stor fokus på menneskelig faktor og positiv energi inn i samarbeid og utvikling; dog med solid felles plattform og fokus på retning

Evne til å tenke helhet og langsiktig, og se mulighetsområder. Jeg er engasjert og energisk i min form, og god til å motivere menneskene rundt meg. Jeg har gjennomføringsevne og liker synlige resultater

Trives godt i rollen som igangsetter og pådriver, der konsepter utvikles, samarbeidspartnere defineres og muligheter synliggjøres og utnyttes