Hva er sustainable branding?

Å integrere bærekraft inn i produkter, konsepter og merkevarer er kanskje vår tids største forretningsmulighet – vel og merke dersom det gjøres riktig. FutureNow Consulting har i løpet av 2017 hatt gleden av å jobbe med fremoverlente virksomheter som har grepet muligheten og tatt modige beslutninger og skritt mot bærekraftige forretningsmodeller. Vi mener de vil… Les mer

Det skjer!

FutureNow Consulting har lenge hevdet at bærekraft – gjort riktig – er vår tids største forretningsmulighet. Internasjonale undesøkelser viser at de produktene som vokser mest relativt til sin kategori i dag, er de som har bærekraftige løfter og elementer. Patagonia og Toms Shoes er stjerneeksempler som med rette har blitt trukket frem ofte. Men nå skjer… Les mer

Fra preik til praksis

Vi leser og hører stadig eksempler på virksomheter som går høyt ut og lover ansvarlighet – for så å få kritikk i etterkant for handlinger som ikke oppfattes å være i tråd med løftene. Senest var Joachim Lund i Aftenposten ute med kritikk av Coop for på den ene siden å love å bedre folkehelsen… Les mer

Intrepenører skaper bærekraft og innovasjon

”Det grønne skiftet” og ”entrepenørskap” er to begreper som har dominert det offentlige ordskiftet det siste året. Begge gir grunn til optimisme for verden og for den nye økonomien i Norge – vi skal levere bærekraftige produkter og løsninger, og vi trenger å bygge en kultur for entrepenørskap og knoppskyting for å få det til. … Les mer

Step up – turn up the volume!

Å finne sitt samfunnsoppdrag og demonstrere bærekraftige handlinger er etter vår mening en av vår tids største mulighet for merkevarebygging og storytelling. Moderne forbrukere forventer i økende grad at virksomheter skal være aktive deltakere i samfunnet. De vil være med å skape og vi liker virksomheter som gjenspeiler våre verdier, som har prinsipper og som… Les mer