Vi tilbyr foredrag og workshops om temaer som setter tanker og refleksjoner i sving.

Ledelse i ansvarlighetens tid

Omstilling og bærekraft; hva, hvorfor og hvordan

Vi går fra olje til grønn energi og grønne løsninger, fra forbruksøkonomi til sirkulær tjeneste og opplevelsesøkonomi. Vi kommer til å gå inn i en tid med sterkere offentlige virkemidler i klimapolitikken. Bærekraft og ansvarlighet vil øke i betydning. Hvordan vil dette påvirke samfunnet og oss som mennesker? Bedrifter og det offentlige ruster seg for en ny tid. Hva blir viktig i fremtiden for å lykkes?

Foredraget egner seg for grupper av ledere og ledergrupper (store og små) som ønsker å heve blikket og se hvordan de kan finne en attraktiv plass i fremtidens grønne konkurranseutsatte markeder.

Øko-branding – hvordan løfte merkevaren med argumenter som teller            Fremveksten av mening og hensikt i merkevarestrategier, markedsføring og kommunikasjon.

Ansvarlighet og bærekraft skaper muligheter for ekte merkevarebygging og storytelling som mangler sidestykke i historien. 42% av konsumentene globalt ønsker å kjøpe mer sosiale og miljøvennlige produkter. Men det er et stort gap mellom ord og handling. Hvordan kan vi ved økt forbrukerinnsikt utnytte og fylle dette etterspørselsgapet og skape konkurransefortrinn ved å ta forbrukeren på alvor?

Foredraget egner seg for grupper av ledere, markedsførere og kommunikatører.

Mening med jobben

Generasjon x og y stiller med nye og annerledes forventninger og behov til arbeidsgiver.

Betydning av mening og tilkobling på jobb øker. Det blir stadig viktigere for medarbeiderne å være stolt av sin arbeidsgiver. Hva legger dagens arbeidstakere vekt på, og hvordan kan virksomheter kan møte dette og sikre at de er konkurransedyktige i arbeidsmarkedet?   Gjennom konkrete eksempler illustreres viktigheten av at ledere formulerer et tydelig «Hvorfor er vi til» og hvordan moderne ledelse bygger på prinsipper og verdier for å skape resultater og få både kunder og medarbeidere med på laget.

Foredraget egner seg for alle. Kan brukes som motivasjonsforedrag, men også som innspill til ledergrupper som ønsker tenke nytt og ta grep for å bli mer konkurransedyktig i kampen om de klokeste hodene.

Bærekraftsmålene – fra globale mål til lokal innovasjon og vekst.

Hvordan bli en anerkjent leder og en virksomhet andre beundrer?

FNs bærekraftsmål som ble vedtatt i september 2016, har hatt enorm suksess. Hva er de og hvor er de så populære? Foredraget belyser hva målene går ut på og konkrete eksempler på hvilken betydning de har for innovasjon og utvikling for virksomheter nasjonalt og internasjonalt.

 

Sagt om Kjersti Fløgstad:

«Din fremtoning og kloke ord gikk rett hjem hos alle. Du kunne sikkert fortsatt mye lenger, men budskapet ditt kom veldig bra frem og med gode eksempler og personlig innlevelse. Superbra 😊 !»

Ellen Strømnes, VP SEB

 

«Inspirerende å se hvordan Kjersti formidler etikk og samfunnsansvar slik at det trigger endringsvilje hos folk som hører henne!»
Torhild Hallre, prosjektleder, NHO Oslo og Akershus

 

«Kjersti Fløgstad leverte et forrykende interessant og relevant innlegg.»

Eirik Apeland, Norges Golf Forbund