De fleste bedrifter har omfattende innsikt og informasjon om marked og målgrupper, det være seg konkurrentkartlegging, markedsutvikling, forbrukerinnsikt og status for egen virksomhet. I mange tilfeller er dette tilstrekkelig som input til denne prosessen,. Imidlertid ser vi ofte at ny innsikt likevel kan gi verdifull markedsforståelse, og dermed danne grunnlag for en tydeligere strategi og posisjonering.

-Vi analyserer bedriftens markedssituasjon som bakteppe til fremtidig satsning

-Vi kartlegger eksisterende markedsinformasjon, og kommer evt med anbefaling om supplement.

-Vi bistår gjerne med innhenting av ytterligere markedsinnsikt. Med lang erfaring innenfor research, har vi god oversikt over ulike problemstillinger som enkelt kan avdekkes og trekkes inn i videre forretningsutvikling.