Ansvarlighet handler om hva selskapet gjør og hvordan man gjør det.

En plan må derfor implementeres og integres i ledelse og alle viktige produkter og prosesser, inkluderes i merkevarebyggingen og aktiveres i forhold til viktige interessenter. Vårt mål er at arbeidet skal gi virksomheten konkurransefortrinn og effekt. Derfor er gode prosesser og ledelsens eierskap viktige ingredienser i arbeidet mot en bærekraftig merkevare.

UnsplashTomKafeteria
Foto: Blake Parkinson, Unsplash

Hva er utfordrende for mange virksomheter?

  • Å komme i gang med arbeidet med samfunnsansvar – hva skal med og hva er viktig?
  • Gjøre arbeidet med samfunnsansvar interessant og relevant for virksomhetens ledelse og sikre at det blir et konkurransefortrinn
  • Å få det gjort – mangler erfaring og tid i en hektisk hverdag
  • Sikre god og bred forankring i organisasjonen for å tørre å satse

Hvis noen av disse utfordringene gjelder hos dere, er dere ikke alene. Da kan vi være nettopp den katalysatoren dere trenger for å komme i gang og få effekt av arbeidet.

unsplashbibliotek.jpg
Foto:  Daniella Winkler, Unsplash