Skjermbilde 2016-06-17 kl. 13.37.03

Identifisere fotavtrykk og bærekraftsutfordringer

Det er alltid viktig å vite hvor man står,- så også – og kan hende enda mer – på dette viktige området.

FutureNow Consulting fasiliterer arbeidet med å gjennomgå bedriftens fotavtrykk og bærekraftsutfordringer. Gjennom vår definerte prosess, bestående av både workshops og analyse, utarbeides grunnlag for videre strategisk arbeid

Vi sikrer involvering og eierskap hos nøkkelpersoner og enheter i bedriften, og bidrar til engasjement inn i videre prosess.

Gjennom denne analysen får man en god innsikt i dagens situasjon, der man kartlegger og evaluerer bedriftens virksomhet innenfor de ulike bærekraftsområdene (f eks i hht ISO 26000, GRI eller andre modeller)

Etter analysen bistår vi i å utvikle en handlingsplan for bærekraftsarbeidet som er integrert i virksomheten. Her blir faktorer som vesentlighet, identifisere gap og muligheter samt ambisjonsnivå på de ulike bærekraftsområdene viktig.