På dette stadiet i prosessen vil man ofte se konturene av nye forretningsmuligheter, innenfor både produkter og tjenester. Når disse nysatsningene sees opp mot definert purpose, vil de både styrke virksomhetens posisjon, og i tillegg treffe målgruppen enda bedre på deres premisser og behov. Omfattende forskning viser at ”Begeistring” er forklaringsvariabel nr 1 for innovasjoner som lykkes,- også når det gjelder å dele og anbefale nye produkter.

-Vi bistår i arbeidet med å synliggjøre udekkede behov og markedspotensiale. Dette kan gjøres på mange måter avhengig av tid og ressurser,- gjerne også i samarbeid med andre partnere