Vi går fra olje til grønn energi og grønne løsninger, fra forbruksøkonomi til sirkulær tjeneste- og opplevelsesøkonomi. Vi kommer til å gå inn i en tid med sterkere offentlige virkemidler i klimapolitikken.

Bærekraft og ansvarlighet øker i betydning og enhver virksomhet som har ambisjoner om å overleve i fremtiden, må analysere hva dette vil bety av risiko og muligheter for egen virksomhet frem i tid.  Bærekraftsmålene som ble vedtatt i 2015 byr på konkrete mål som næringslivet kan og bør melde seg på.

FutureNow Consulting tilbyr prosesser og konkret input som kaster lys over rammebetingelser og muligheter i fremtiden og identifisere relevante mål og strategier for å redusere risiko og øke forretningsmulighetene. Dette arbeidet skal lede til endringer i  virksomhetens forretnings- og markedsstrategi, ikke være separate bærekraftsstrategier. En viktig forutsetning for å lykkes med denne prosessen er at ledelsen i selskapet er aktivt involvert. slik at resultatene kan implementeres både strategisk og operasjonelt i «linjen».