FutureNow Consulting hjelper deg å sikre en helhetlig og robust integrering av bærekraft i merkevaren, slik at bærekraft kan bidra på «Topp-linjen». Vi bistår med å trekke ut essensen av markedsinnsikt og analyse som underlag for å utvikle en relevant, konsistent og differensierende posisjon i forhold til målgruppen og merkevarens identitet.  Slik sikrer vi at relevante elementer av bærekraftsarbeidet integreres på en attraktiv måte.

Vi starter prosessen med og tar utgangspunkt i, at virksomheten har noe å komme med når det gjelder bærekraft. Kartlegging av hvilke prosesser finnes og hva gjøres for å sikre at virksomheten ikke gjør skade, og hva gjør vi for å bidra positivt.

Mange virksomheter har både bærekraftige produkter og prosesser som de ikke snakker høyt om. Det er synd, for gjort riktig, er det definitivt et stort postensialet for økt salg og konkurransekraft når disse elementene trekkes frem og opp i lyset. Vi kan hjelpe dere å finne ut hvilke strategier som er gir best uttelling og effekt. For forbrukervarer blir et viktig spørsmål er om bærekraftsløftene skal gjelde det opprinnelige produktet/brandet, om man skal lansere en «lineextention», eller om det beste er å utvikle og lansere en helt ny, konkurrerende serie. Valget er betinget en rekke faktorer, blant annet merkeposisjon, målgruppenes oppfatning og dermed vil ulike valg avhengig av kontekst innebære både fordeler og ulemper. Ulike målgrupper har ulik motivasjon,- så også innenfor dette området. FutureNow Consulting samarbeider med TNS Gallup om NeedScope som også har informasjon om ulike segmenters  «grønne» preferanser.

Vi bistår med å utvikle produktkonsept og kommunikasjonsplatform som hjelper merker og virksomheter å bevise at de har en høyere hensikt og at de tar ansvar i tillegg til å innfri kundenes øvrige behov. Vårt mål er å skape begeistring, lojalitet og posisjon som styrker merkevaren ytterligere.