Selskaper kan ikke lenger hevde å være til bare for å tjene penger.  I dagens kompetitive marked, blir de selskapene vinnere som tydelig viser at de er koblet til samfunnet, at de brenner for noe og har en hensikt (purpose). Det å ha en hensikt gir retning, verdier, engasjement og muligheter for storytelling som vil gi merkevaren en styrke. Et selskap som har en tydelig hensikt og rolle i samfunnet, får andre til å ville følge og gjøre medarbeidere stolte.

FutureNow Consulting hjelper virksomheter å finne sin rolle og hensikt. Vi hjelper dere å sikre at man finner en hensikt som er langsiktig og robust. Vi tar tak i følgende tre hovedområdene og analyserer grundig for å finne den hensikten som er mest optimal:

1. Henge tydelig på greip med verdier, overeordnet strategi og virksomhetens mål
Være tydelig knyttet til kommersielle mål
2. Saken må ansees som viktig hos interessenter og målgrupper
Være mulig å etablere samarbeidskonstellasjoner og partnerskap rundt saken
3. Egne seg for å skape engasjement blant alle grupper både internt og eksternt
Egnet som utgangspunkt for story-telling og verdibasert kommunikasjon

Og sist, men ikke minst; selskapets ledelse må føle for og eie saken. Lederen må gå i front og være bærer av budskapet.  Det krever mot og vilje til å kunne møte evntuell kritikk og motbør, og entusiasme for å lede i motgang.