Future Now consulting gjorde en kjempejobb i å lose prosjektet Veikart for grønn handel 2050 vel i havn. Stødig og solid prosjektledelse i et krevende prosjekt med korte tidsfrister og flere interessenter gjorde at vi er svært fornøyd med resultatet. Foresigthmetoden funket bra for å vise oss veien fremover mot lavutslippssamfunnet, og workshoper ble holdt med god forberedelse og engasjement.  Det er sjelden med konsulenter som brenner så mye for oppgaven, for å gi det lille ekstra, og for å sikre eierskap, oppfølging og videre fremdrift hos alle deltagere etter prosjektets avslutning.

Camilla S. Gramstad, Miljø og CSR ansvarlig, Virke