Samarbeidet med Goodbusiness ga oss gode innspill i prosessen med å utvikle vår CSR strategi

Kari Skybakk, HR direktør Flytoget