GoodBusiness organiserte en inspirerende workshop som engasjerte alle deler av organisasjonen. Vi likte spesielt at de fokuserte på emner fra den internasjonale standarden for samfunnsansvar, ISO 26000, og at arrangementet resulterte i en rapport som vi nå jobber videre med. Vi er kommet et godt stykke videre med vår satsing på samfunnsansvar gjennom dette arbeidet

Marit Sæther, Kommunikasjonsjef, Standard Norge