linksEt selskap lykkes med sin satsning på bærekraft og ansvarlighet, kun om det eies og drives av toppledelsen. Satsningen må være en del av selskapets overordnede strategi og filosofi.

FutureNow Consultings bærekraftslab er en heldags workshop for å utforske muligheter for virksomheten eller merkevaren i et CSR- eller bærekraftsperspektiv.

Vi forbereder og gjennomfører en kreativ og involverende dag hvor kunden får hevet blikket, tilegnet seg innsikt og får sett på egen virksomheten med “bærekrafts-briller” for å utforske potensielle utfordringer og markedsmuligheter. FNC vil sikre faglig rammeverk fascilitere og styre prosessen.

Output fra en bærekraftslab:

  • Innsikt i virksomhetens muligheter og målgruppers antatte forventninger relatert til bærekraftstemaer
  • Identifisere (på et overordnet nivå) utviklings- og innovasjonsbehov- og muligheter.
  • Utkast til beslutningsgrunnlag for videre satsning og hva den vil innebære

Prosessen vil effektivt skape økt bevissthet og inspirasjon samt en omforent innsikt i hvordan selskapet kan jobbe med å integrere bærekraft i forretningsstrategi og merkevare.  Workshopen gir også konkret læring og ideer som kan implementeres direkte.